Dlaczego Metoda ARROW?

Metoda ARROW, w zakresie mierzenia i rozwijania Potencjału dziecka, jest jedyną, tego typu metodą, systematyzującą obserwacje zachowań dzieci już od niemowlęctwa. Dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na potencjał człowieka, poprzez zdefiniowane w ramach metody ARROW „Wymiary Potencjału”, umożliwia uporządkowane spojrzenie na dzisiejsze zachowania dziecka oraz na to, jaki może to mieć związek z jego potencjałem. Obserwacje te pozwalają zarówno na statyczne porównanie w ramach grupy, jak też na dynamiczne obserwowanie zmiany natężenia zachowań dzieci, w poszczególnych wymiarach potencjału, w funkcji czasu.

Co to Jest Metoda ARROW?

Metoda ARROW czyli:

METODA

A – Aktywizacji

R – Ruchowej

R – Rozwijania Dzieci

O – Odbudowy Formy oraz

W – Więzi Rodzinnych

 

Nazwę naszej metody można także rozwinąć jako:

METODA

A – Aktywnego

R – Rozwoju Dzieci

R – Relacji Rodzinnych, i

O – Odbudowy Formy, w

W – Wielo-sensorycznym Systemie Zajęć